Hamstere og COVID-19 (SARS-CoV-2)

Jeg har i løbet af det sidste års tid flere gange set spørgsmål om hvorvidt hamstere kan smittes med COVID-19, og om hvorvidt det er sikkert at snakke med sine hamstere, hvis man er i risiko for at være smittet. Som følge af et sådant spørgsmål, hvor der var en del tvivl, også fra min egen side, valgte jeg at kigge på de videnskabelige undersøgelser. Først kommer et kort svar, og herefter vil gåes der dybere ind i hvad undersøgelserne viste.

 

Det korte svar

Ja, hamstere kan smittes med COVID-19. Guldhamstere, campbells, vinterhvide og kinesiske ser alle ud til at få hvad der svarer til en moderat infektion hos mennesker, men kommer over det i løbet af 14 dage. Roborovskier får hvad der svarer til et alvorligt forløb hos mennesker, og i undersøgelserne har man af etiske årsager måtte aflive dem ved 3-5 dage efter infektion grundet sværhedsgraden af symptomerne. Guldhamstere er ligeledes vist at kunne smitte hinanden, og et studie tyder på at deres lugtesans er påvirket.

 

Hvordan ved vi det

Da COVID-19 begyndte at sprede sig i verdenen, blev det vigtigt at finde dyrearter, som kunne bruges i dyreforsøg, både til at studere sygdommens forløb, men også for at kunne teste forskellige behandlinger før disse kan afprøves på mennesker (Bertzbach et al., 2020; Imai et al., 2020; Osterrieder et al., 2020; Rosenke et al., 2020). Dette er standard for studier af sygdomme og udvikling af behandlinger.
Undersøgelser viste at COVID-19 bruger et enzym kaldet ACE-2 til at komme ind i luftvejenes celler. Ud fra den viden, kunne man udvælge dyrearter, som man vidste havde et ACE-2 der ligner menneskers, og derfor måske kunne blive smittet og udvikle sygdomsforløb lignende menneskers(Trimpert et al., 2020). Flere arter har vist sig at kunne smittes, blandt andet katte, fritter, makakaber, frugtflagermus, træspidsmus og mink, og som beskrevet her hamstere (Abdel-Moneim & Abdelwhab, 2020; Lakdawala & Menachery, 2020; Trimpert et al., 2020).
Hamstere viste sig at være nogle af de få arter, som udviklede sygdomsforløb og symptomer der var sammenlignelig med mennesker. Der er derfor lavet en del undersøgelser af hamsteres sygdomsforløb med COVID-19.

 

Hvad viste undersøgelserne

Alle de arter af hamstere, som vi holder som kæledyr i Danmark har været undersøgt i forbindelse med COVID-19, og alle har vist sig at kunne blive smittet (Abdel-Moneim & Abdelwhab, 2020; Bertzbach et al., 2020; Lakdawala & Menachery, 2020; Trimpert et al., 2020), og i hvert fald guldhamstere er vist at kunne smitte hinanden (Sia et al., 2020).
Guldhamstere Udviklede kliniske sygdomstegn inden for en uge efter infektion, og deres symptomer inkluderede sløvhed, filtret pels, krumrygget stand, hurtig overfladisk vejrtrækning og vægttab. Ved obduktion fandtes tegn på lungebetændelse, blødninger og væske i lungerne. Guldhamstere var generelt raske igen 14 dage efter infektion (Abdel-Moneim & Abdelwhab, 2020). Det er blevet undersøgt om alder og køn for hamsteren har indflydelse på sygdomsforløbet, et studie viste at ældre hamstere var længere tid om at komme sig i forhold til skader på lungerne (Osterrieder et al., 2020), et andet studie viste dog ingen forskel i sygdomsforløbet i forhold til alder og køn (Rosenke et al., 2020). Guldhamstere der er blevet inficeret er vist at danne antistoffer og være beskyttet mod geninfektion (Imai et al., 2020; Osterrieder et al., 2020). Et studie har undersøgt om guldhamstere kunne smitte hinanden. I et forsøg blev guldhamstere inficeret, og efter 24 timer blev de sat i samme bur som en rask hamster. Efter en dag var alle raske hamstere i forsøget inficeret. For at undersøge om der var tale om smitte gennem fysisk kontakt med de samme objekter i buret eller gennem aerosoler, gennemførte man et forsøg med bure der stod 1,8 cm adskilt, og et hvor en rask hamster blev sat i et bur, hvor en inficeret hamster havde boet i 2 dage. Disse forsøg viste at smitten primært skete gennem aerosoler, da alle raske hamstere der stod i et bur ved siden af en inficeret hamster blev inficeret 1 dag efter kontakt. I forsøget med en hamster i et bur brugt af en inficeret hamster, blev en tredjedel af de raske hamstere inficeret(Sia et al., 2020). Der er også lavet forsøg, som tyder på, at guldhamstere mister noget af lugtesansen når de er smittet (Zhang et al., 2020).
Undersøgelse af kinesiske hamstere viste at deres sygdomsforløb var sammenligneligt med guldhamstere, dog havde de mere udtalte symptomer, og det tog længere tid for dem at blive raske igen. De udviste vægttab allerede dagen efter infektion, og kropsvægten var ikke nået tilbage til normalvægten 14 dage efter infektion. De udviklede både bronkitis og lungebetændelse, og begge dele var mildere end hos guldhamstere, men varede til gengæld længere(Bertzbach et al., 2020).
Vinterhvid og campbells dværghamstere udviste begge samme forløb som guldhamstere, og var raske igen 14 dage efter infektion. Campbells fremstod mere modstandsdygtig overfor infektionen end vinterhvid (Trimpert et al., 2020).
Roborovski dværghamstere viste sig at have det værste forløb af alle hamsterarterne. Hvor de andre arters forløb svarede til en moderat infektion hos mennesker, så var roborovski dværghamsteres forløb sammenligneligt med et alvorligt forløb hos mennesker. De udviklede hurtig og voldsom sygdom, der var betydeligt vægttab (ca. 20% 3 dage efter infektion) og reduktion i kroptemperatur (fra 36 til 30°C 3 dage efter infektion). Deres pels var uglet, deres aktivitetsniveau var dramatisk reduceret og de havde vejrtrækningsproblemer. Overordnet set fremstod flere af individerne dødeligt syge 3 dage efter infektion, og af humane årsager blev alle roborovski dværghamstere aflivet 3 dage efter infektion. En undersøgelse hvor hamsterne blev inficeret med en dosis som var 95% mindre end standarddosis, som var brugt i første forsøg  forsinkede vægttabet, reduktionen i kropstemperatur var mindre og det tydeligste tegn på infektion vat vejrtrækningsproblemer. I dette forsøg blev hamsterne aflivet 4-5 dage efter infektion af humane årsager grunden alvorligheden af infektionen(Trimpert et al., 2020).

 

Kilder

Abdel-Moneim, A. S., & Abdelwhab, E. M. (2020). Evidence for SARS-COV-2 infection of animal hosts. Pathogens, 9(7), 1–27. https://doi.org/10.3390/pathogens9070529

Bertzbach, L. D., Vladimirova, D., Dietert, K., Abdelgawad, A., Gruber, A. D., Osterrieder, N., & Trimpert, J. (2020). SARS-CoV-2 infection of Chinese hamsters (Cricetulus griseus) reproduces COVID-19 pneumonia in a well-established small animal model. Transboundary and Emerging Diseases, (July), 1–5. https://doi.org/10.1111/tbed.13837

Imai, M., Iwatsuki-Horimoto, K., Hatta, M., Loeber, S., Halfmann, P. J., Nakajima, N., … Kawaoka, Y. (2020). Syrian hamsters as a small animal model for SARS-CoV-2 infection and countermeasure development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(28), 16587–16595. https://doi.org/10.1073/pnas.2009799117

Lakdawala, S. S., & Menachery, V. D. (2020). The search for a COVID-19 animal model. Science, 368(6494), 942–943. https://doi.org/10.1126/science.abc6141

Osterrieder, N., Bertzbach, L. D., Dietert, K., & Abdelgawad, A. (2020). Age-Dependent Progression of SARS-CoV-2 Infection. Viruses, 12(7).

Rosenke, K., Meade-White, K., Letko, M., Clancy, C., Hansen, F., Liu, Y., … Feldmann, H. (2020). Defining the Syrian hamster as a highly susceptible preclinical model for SARS-CoV-2 infection. Emerging Microbes and Infections, 9(1), 2673–2684. https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1858177

Sia, S. F., Yan, L. M., Chin, A. W. H., Fung, K., Choy, K. T., Wong, A. Y. L., … Yen, H. L. (2020). Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden hamsters. Nature, 583(7818), 834–838. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2342-5

Trimpert, J., Vladimirova, D., Dietert, K., Abdelgawad, A., Kunec, D., Dökel, S., … Osterrieder, N. (2020). The Roborovski Dwarf Hamster Is A Highly Susceptible Model for a Rapid and Fatal Course of SARS-CoV-2 Infection. Cell Reports, 33(10). https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108488

Zhang, A. J., Lee, A. C.-Y., Chu, H., Chan, J. F.-W., Fan, Z., Li, C., … Yuen, K.-Y. (2020). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infects and Damages the Mature and Immature Olfactory Sensory Neurons of Hamsters. Clinical Infectious Diseases, (Xx Xxxx), 1–10. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa995